TIN MỚI NHẤT: TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG KỂ TỪ NGÀY 01/07/2024 VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý KHI TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý.

z5598383198516 5c3d6e9cb6d2a957e51d19a79df749f6

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ tăng tối thiểu 6% so với mức lương đang được hưởng, cụ thể như sau:

  1. Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng)
Vùng Mức lương tối thiểu vùng đến hết ngày 30/6/2024 Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 Mức tăng
I 4.680.000 4.960.000 280.000
II 4.160.000 4.410.000 250.000
III 3.640.000 3.860.000 220.000
IV 3.250.000 3.450.000 200.000
  1. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng Mức lương tối thiểu vùng đến hết ngày 30/6/2024 Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 Mức tăng
I 22.500 23.800 1.300
II 20.000 21.200 1.200
III 17.500 18.600 1.100
IV 15.600 16.600 1.000

– Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

– Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

– Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

– Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

+ Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

+ Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Bên cạnh việc tăng lương tối thiểu, Nghị định 74/2024/NĐ-CP cũng điều chỉnh một số địa bàn đang hưởng mức tối thiểu vùng thấp sang mức tối thiểu vùng cao hơn. Cụ thể như sau:

– Các địa phương chuyển từ vùng II lên vùng I:

Tỉnh Quảng Ninh: Thành phố Uông Bí, Móng Cái và các thị xã Quảng Yên, Đông Triều

Tỉnh Hải Dương: Thành phố Hải Dương

Tỉnh Đồng Nai: Huyện Thống Nhất

Tỉnh Long An: Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc.

Người lao động hiện đang làm việc tại các địa phương này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng từ 4.160.000 đồng/tháng tăng lên 4.960.000 đồng/tháng, tương đương 19,2%.

– Các địa phương chuyển từ vùng III lên vùng II:

Tỉnh Hải Dương: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành.

Tỉnh Thanh Hóa: Các thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn.

Tỉnh Khánh Hòa: Thị xã Ninh Hòa.

Tỉnh Đồng Nai: Các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ.

Tỉnh Long An: Thị xã Kiến Tường.

Tỉnh Sóc Trăng: Thành phố Sóc Trăng.

Tỉnh Bắc Giang: Thị xã Việt Yên, Yên Dũng.

Tỉnh Thái Bình: Thành phố Thái Bình.

Người lao động hiện đang làm việc tại các địa phương này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng từ 3.640.000 đồng/tháng tăng lên 4.410.000 đồng/tháng, tương đương 21,1%.

– Các địa phương chuyển từ vùng IV lên vùng III:

Tỉnh Hải Dương: Các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà.

Tỉnh Thanh Hóa: Các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống.

Tỉnh Ninh Thuận: Huyện Ninh Phước.

Tỉnh Thái Bình: Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Người lao động hiện đang làm việc tại các địa phương này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng từ từ 3.250.000 đồng/tháng tăng lên 3.860.000 đồng/tháng, tương đương 18,7%.

Quý doanh nghiệp có thắc mắc, cần tư vấn thực hiện thủ tục kế toán, bảo hiểm xã hội vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Hotline: 0933 468 999 – 0926 468 999 – 0825 468 999 – 0961 468 999 – 0948 468 999 – 0397 468 999

Email: tranhoanganh.qb@gmail.com

Website: MaiBinh.Vn – LuatMaiBinh.Vn