TÌM HIỂU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ CÙNG MAI BÌNH

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó nhiều người có nhu cầu sử dụng vàng trang sức, mỹ nghệ để làm đẹp. Bởi vậy xuất hiện nhiều Doanh nghiệp muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để cung cấp mặt hàng này ra thị trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vậy :

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là gì?
 • Nếu không có giấy chứng nhận này thì có bị phạt không?
 • Mức phạt là bao nhiêu?
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ như thế nào?
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận này tại đâu và thời hạn của Giấy chứng nhận này là bao lâu?
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận này được quy định như thế nào?
 • Có phức tạp không?
 • Thời gian thực hiện trong bao lâu?
 • Có những vướng mắc gì thường gặp về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ?

Để giải đáp vướng mắc này, Mai Bình xin gửi tới Quý độc giả thông tin dưới bài viết sau:

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ là gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ là gì mà chỉ có các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục để cấp giấy chứng nhận này. Tuy nhiên trên cơ sở các quy định này và tử điểm Tiếng Việt có thể hiểu đơn giản: “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xác nhận Doanh nghiệp có đủ khả năng đảm bảo hoạt động sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ”

 1. Đối tượng nào cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ?

Căn cứ theo khoản 5, khoản 6 Điều 4, Điều 5 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ.

III. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ

Căn cứ tại Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN quy định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ  gồm: thiếu thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

– Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 1. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ

Căn cứ quy định Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình bày phần trên

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Bước 3:  Ngân hàng Nhà nước cử đoàn kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

 1. Giải đáp một số thắc mắc thường gặp về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ thường gặp một số các vướng mắc cần lưu ý cụ thể:

 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ tại đâu và thời hạn của Giấy chứng nhận là bao lâu?

Căn cứ quy định Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi Thông tư 24/2022/TT-NHNN doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ tại Bộ phận một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Theo quy định hiện hành không có quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận là bao lâu, trên cơ sở biểu mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ tại Phụ lục 16 Thông tư 38/2015/TT-NHNN có thể hiểu giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký Giấy chứng nhận cho đến khi có điều chỉnh, thay đổi, hoặc khi doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

 1. Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định như thế nào?

Về hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN sửa đổi bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN).
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.
 3. Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; bản kế hoạch dự kiến thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, trong đó có việc thực hiện quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1a Thông tư 38/2015/TT-NHNN).
 4. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ có phức tạp không? Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ không quá phức tạp, tuy nhiên đòi hỏi Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định trong thực tế vì sau khi nộp hồ sơ Ngân hàng Nhà nước cử đoàn kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức xem có đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định không thì mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc  trang sức, mỹ nghệ do đó đơn vị nên thuê đơn vị có đủ kinh nghiệm, am hiểu pháp luật để hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị cơ sở, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc  trang sức, mỹ nghệ.

Thời gian giải quyết của cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cụ thể: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

 1. Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ

Mai Bình là đơn vị có kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ với quy trình, công việc thực hiện gồm:

-Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cần cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ;

-Khảo sát thực tế cơ sở, đánh giá định hướng cơ sở chuẩn bị trang thiết bị, giấy tờ hoàn thiện thực hiện thủ tục;

-Soạn thảo, đại diện, hỗ trợ khách hàng nộp, sửa hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ bàn giao kết quả cho Khách hàng.

Trên đây là thông tin giải đáp vướng mắc về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng bạc trang sức, mỹ nghệ  gửi đến Quý độc giả. Nếu Quý độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan cần giải đáp thêm hoặc cần chúng tôi thực thiện thủ tục nhanh chóng, kịp thời, xin vui lòng liên hệ với Mai Bình theo thông tin liên hệ sau:

LUẬT MAI BÌNH

Hotline: 0933 468 999 – 0926 468 999 – 0825 468 999 – 0961 468 999 – 0948 468 999 – 0397 468 999

Email: tranhoanganh.qb@gmail.com