THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

1.Dịch vụ trung gian thanh toán là gì?

Dịch vụ trung gian thanh toán là hoạt động trung gian kết nối truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người  sử dụng dịch vụ thanh toán.

trung gian thanh toan

Dịch vụ trung gian thanh toán gồm 3 loại hình dịch vụ sau:

Thứ nhất, dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, bao gồm các dịch vụ:

+ Chuyển mạch tài chính;

+ Bù trừ điện tử;

+ Cổng thanh toán điện tử;

Thứ hai, dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán, bao gồm các dịch vụ:

+ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ;

+ Hỗ trợ chuyển tiền điện tử;

+ Ví điện tử;

Thứ ba, các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thủ tục thành lập công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 nghị định 80/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

“4. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là:

a) Tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ví điện tử.”

Vậy doanh nghiệp không phải ngân hàng muốn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bắt buộc phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Vậy điều kiện để hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là gì?

3. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-NHNN và khoản 1 Điều 2 Thông tư 20/2016/TT-NHNN). Theo đó, tổ chức không phải là ngân hàng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

“2. Tổ chức không phải là ngân hàng được xin cấp Giấy phép thực hiện một hoặc một số dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Điều 2 Thông tư này trên cơ sở đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP và các quy định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế các Điều kiện này (nếu có).

a) Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Có Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức phê duyệt, trong đó tối thiểu phải có các nội dung:

(i) Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép, gồm: Tên, phạm vi cung ứng, đối tượng khách hàng, điều kiện sử dụng, sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện nghiệp vụ, quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến lúc quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan;         

(ii) Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán;    

(iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; 

c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;

d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật;

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (gồm Trưởng phòng (ban) hoặc tương đương và các cán bộ kỹ thuật) có bằng cao đẳng trở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;” 

đ) Điều kiện về kỹ thuật: Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố và tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

e) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan;

g) Đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của tổ chức;

4. Trình tự thủ tục xin cấp phép hoạt động trung gian thanh toán:

Tại Điều 16 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục như sau:

Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép

a) Tổ chức xin cấp Giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép (bao gồm 05 bộ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này. Tổ chức xin cấp Giấy phép phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra hồ sơ theo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định này;

c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do;

d) Tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Theo ĐN Phương – Công ty Mai Bình

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN, CUNG CẤP DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI BÌNH DƯƠNG, ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN, MỌI THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI QUA:

Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: 27 đường số 7, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • ĐT: 0933 468 999 – 0825 468 999
  • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com

Chi nhánh Bình Dương:

  • Địa chỉ: 220/20 Huỳnh Văn Lũy, Phú lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • ĐT: 0926 468 999 – 0397 468 999
  • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com

Chi nhánh Đà Nẵng:

  • Địa chỉ: K53/4H Đường 2/9, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
  • ĐT: 0933 468 999
  • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com