KHÔNG YÊU CẦU SỔ HỘ KHẨU GIẤY KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 1/1/2023

Kể từ ngày 1.1.2023, cơ quan chức năng trên phạm vi toàn quốc khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy.

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Tại điều 14 quy định “Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.”

shk

Cũng tại điều này quy định việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

Cách 1: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

Cách 2: Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

Cách 3: Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp;

Cách 4: Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan, cán bộ, công chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm:

 1. Thẻ Căn cước công dân,
 2. Chứng minh nhân dân,
 3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú,
 4. Giấy thông báo số định danh cá nhân và
 5. thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Có thể thấy theo quy định của Nghị định 104/2022/NĐ-CP việc khai thác dữ liệu không còn quy định cần phải có sổ hộ khẩu nữa.

so ho khau giay

Bên cạnh đó, ngày 13/01/2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú; Luật Cư trú có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021.

Tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú quy định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022”.

Như vậy, kể từ ngày hôm nay, 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng.

Soạn: Đặng Ngọc Phương – PC Công ty Mai Bình

LOGOPNGMB

Trụ sở chính:

 • Địa chỉ: 27 đường số 7, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • ĐT: 0933 468 999 – 0825 468 999
 • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com

Chi nhánh Bình Dương:

 • Địa chỉ: 220/20 Huỳnh Văn Lũy, Phú lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • ĐT: 0926 468 999 – 0397 468 999
 • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com

Chi nhánh Đà Nẵng:

 • Địa chỉ: K53/4H Đường 2/9, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
 • ĐT: 0933 468 999
 • Email: Tranhoanganh.qb@gmail.com